Cech kamnářů ČR

Logo-03-Cech-kamnaru

Cech kamnářů

České republiky

Kachel-01-Cech-kamnaru

Gotické kachle z Jindřichova Hradce

Páni z Hradce patřili ve středověku a raném novověku mezi nejmocnější šlechtu Českého království. Autoři knihy na příkladu pozůstatků kachlových kamen přemýšlejí o možnostech archeologie při výzkumu životního stylu a myšlenkového světa obyvatel hradu a města v pozdním středověku. Formou katalogu jsou v knize prezentovány dvě sbírky gotických kamnových kachlů rozčleněné dle námětů jejich reliéfů do několika tematických celků: od náboženských, heraldických a architektonických motivů, přes výjevy kratochvílí a středověkého imaginárního světa až po cenné pozůstatky tzv. rytířských kamen, jinak známých zejména z Uherského království.

Starší sbírku kachlů spravuje Muzeum Jindřichohradecka a její jádro tvoří nálezy při regulaci toku řeky Nežárky v blízkosti hradu v letech 1936 – 1937. Rozsáhlejší soubor spravuje Národní památkový ústav, získán byl při archeologickém výzkumu hradu v letech 1975 – 1993. Jeho výsledky dosud nebyly publikovány, kniha proto představuje první splátku tohoto dlouholetého dluhu.

Obsah:

Kachle z hradního sklepení aneb peripetie objevování již objeveného

Středověký hrad Jindřichův Hradec

 • Páni z Hradce ve středověku
 • Stavební vývoj středověkého hradu
 • Archeologický výzkum zámeckého areálu

Vytápění jindřichohradeckého hradu ve srovnávací perspektivě

 • Sociální souvislosti hradních kamen
 • Stratigrafické souvislosti nálezů kachlů
 • Nejstarší (nenalezená) kamna na hradě
 • Hradní světnice bez kamen?
 • Vytápění kamny ve 14. století
 • Raná podoba kamen
 • Luxusní kamna předhusitské doby
 • Těžkosti interpretace kachlů z 15. století
 • „Rytířská kamna“ z Uherského království

Středověké město Jindřichův Hradec

 • Hospodářsky a kulturně aktivní obyvatelé rezidenčního města

Kachle v pozdně středověkém vrchnostenském městě

 • Historie sbírky
 • Možnosti a meze výzkumu
 • Nejstarší exempláře
 • Počátky masové produkce
 • Kamna jako nedílná součást měšťanské domácnosti
 • Řemeslně a výtvarně nadprůměrná kamna

Reliéfní výzdoba gotických kamen ve světle jindřichohradeckých nálezů

 • Biblické příběhy a postavy světců / Katalog I – XXXI]
 • Kratochvíle a imaginární svět / Katalog XXXII – XLIV
 • Heraldické motivy / Katalog XLVI – LXI
  Od kamen přes skříně k pastoforiím / Katalog LXII – LXXVII
 • Výzdobné motivy „rytířských kamen“ / Katalog LXXVIII – LXXXVIII

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/31313-goticke-kachle-z-jindrichova-hradce

publikaci vydal NPú, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích v roce 2017

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je ve stavu "povoleno", abychom vám poskytli nejlepší možné prohlížení našich stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít