Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


O cechu


Vážení zákazníci, kolegové kamnáři a ostatní návštěvníci internetových stránek Cechu kamnářů ČR,

jako prezident jsem již od r. 1995, kdy byl Cech kamnářů ČR, založen  účasten všem jednáním a činnostem spojeným s vedením a provozem naší profesní organizace. Za tuto dobu se několikrát zcela zásadně změnila celková ekonomická situace, podmínky trhu, legislativa, priority zákazníků a s tím vším nutně i naše řemeslo. Zatímco za doby našich dědů a pradědů si kamnáři vystačili s všude snadno dostupnými a nenákladnými materiály, dnes nás tlaky na snižující se emise škodlivin a naopak zvyšující se nároky našich zákazníků vedou cestou překotného vývoje a zlepšování. Zlepšují se nejen teoretické a praktické znalosti, ale ruku v ruce s tím také dosahované výsledky. Účinnosti našich topidel jsou v tom nejkvalitnějším provedení dávno za magickou hranicí 90%, ekologická zátěž naopak strmě klesá až k dosavadnímu bodu, kdy topidla produkcí škodlivin vůbec nenarušují přírodní rovnováhu.

Abychom Vám dokázali stále nabízet tu nevyšší kvalitu, musíme se neustále vzdělávat, získávat zkušenosti. A Právě k tomu je tu Cech kamnářů. Aby svým členům zajistil snadnou dostupnost informací, možnosti sebevzdělávání a získání praxe s novými postupy a materiály. Zákazníkům toto naopak přináší trvale stoupající úroveň kvality odvedené práce a tedy i kvality jejich domácího života.
Přeji sobě, Vám a všem členům Cechu kamnářů ČR, aby byl tento vývoj nadále tak intenzivní.


Pavel Rynda, prezident Cechu kamnářů ČR

Organizační struktura Cechu

Sněm - nejvyšší orgán Cechu, sestává ze všech členů Cechu
Rada - nejvyšší orgán Cechu mezi zasedáními Sněmu, 11 členů volených na období 4 let.

Radu Cechu tvoří tyto osoby:

Prezident  - Pavel Rynda - reprezentace Cechu
1. viceprezident - Vít Pešek - 1. statutární zástupce prezidenta
školství a zahraniční spolupráce
viceprezident - Mgr. Libor Soukup - legislativa
viceprezident - Tomáš Jíra - technika
viceprezident - Ing. Jaroslav Koutný - marketing

Ing. Martin Coufalík
Jan Janoušek 
Miroslav Král
Lukáš Kunc
Ing. Petr Lužný
Tomáš Lochovský

RNDr. Jan Vodenka a Mojmír Jauernig - zkušební technik

Asistentka - Jana Macourková: smluvně vázaný pracovník


V případě potřeby jsou Radou ustavovány další komise a pracovní skupiny.

Historie Cechu

Kamnařina patří mezi nejstarší řemesla, která vznikla specializací a časem osamostatněním od hrnčířské profese. Výroba hliněného nádobí provází člověka již mnoho staletí, avšak výroba a stavba kachlových kamen, kdy nestačí jen oheň obezdít, se začala na našem území rozšiřovat až v 15.století.

Vývoj kamnařiny vždy reagoval na celkový vývoj společnosti a úroveň průmyslové výroby. Někdy se vyráběly kachle bohatě zdobené do honosných sídel a panských domů, jindy hladké s levnou glazurou pro chudý lid. Byly doby, kdy kamnáři požívali obecnou vážnost a jindy bylo řemeslo v úpadku a zapomnění. Naposled v sedmdesátých létech minulého století, kdy byl učební obor Kamnář-obkladač zrušen.

V roce 1995 se podařilo dát dohromady několik kamnářských nadšenců, kteří se snažili do té doby individuálně o znovuvzkříšení tohoto krásného řemesla. První schůzka se uskutečnila ve výzkumném ústavu keramiky v Horní Bříze u Plzně 20. 8. 1995, další pokus v Letovicích v říjnu 1995 a celé toto úsilí bylo završeno ustavující schůzí "kamnářů" začátkem listopadu 1995 v Praze. Od té doby nastal dynamický rozvoj profese kamnář v celém spektru činností.
Cech má nyní více než 150 členů a noví stále přibývají. V roce 1996 se po Xleté přestávce podařilo obnovit tuzemské učňovské školství v oboru "kamnář" a tak se tomu děje i díky nově příchozím rekvalifikantům a učňům.

Cíle Cechu kamnářů ČR

  • Pozice Cechu kamnářů ČR v rámci České republiky
  • Pozice Cechu kamnářů ČR v rámci Evropy
  • Vzdělávání - Cech se jako garant odborné způsobilosti a řemeslné úrovně angažuje v oblasti vzdělávání v několika rovinách.

Interní vzdělávání  - vzdělávání členů probíhá pomocí odborných školení a seminářů, které jsou pořádány minimálně 4 krát ročně. Témata jsou zpracována dlouhodobou koncepcí a jsou volena na základě poptávky členů, evropského vývoje řemesla i aktuálních potřeb vyvolaných např. změnami legislativy. Přednášejícími jsou členové Cechu s konkrétní specializací, lektoři spolupracujících škol či přizvaní odborníci příbuzných oborů.

Učňovské školství - po dlouhých desetiletích skomírání řemesla se podařilo Cechu obnovit učňovské školství. Nyní je tedy možné docházet k dennímu tříletému studiu zakončenému absolventskou zkouškou z několika předmětů a získáním výučního listu v oboru "kamnář".

Rekvalifikační kurzy - díky rekvalifikačním kurzům se stále více zájemců o kamnářské řemeslo stává vzdělanými odborníky v oboru. Roční program rekvalifikací je rozdělen do obvykle třídenních kurzů pořádaných jednou měsíčně a  naplněných teorií i praktickým výcvikem. Zakončení je vícestupňovou zkouškou s možností získání výučního listu.

Vzhledem ke statutu "kamnářství" jako řemeslné živnosti je pro získání živnostenského oprávnění nutné prokázat vzdělání v oboru. Výuční list je právě tím dokumentem, na základě kterého je možné ŽL v oboru kamnářství vystavit. Jedině tak je možné oprávněně, tedy legálně, vykonávat činnosti obsažené v zákonné definici "kamnářství".

Kalendář Cechu kamnářů ČR:

https://www.google.com/calendar/embed?src=cechkamnaru%40gmail.com&ctz=Europe/Amsterdam

Přílohy


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (42900)
  2. vysledek hlasovani20.8% (22954)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23132)
  4. vysledek hlasovani19.3% (21337)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009