Cech kamnářů ČR

Logo-03-Cech-kamnaru

Cech kamnářů

České republiky

Uni-06-Cech-kamnaru

Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s. se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Realizací stanovených cílů v projektu se dosáhne identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaných doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariery aj.).

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o. s., který zastupuje Cechy a malé firmy je v projektu partnerem OS Stavba. Společně, jako sociální partneři bychom měli navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.

Činnosti a nástroje k realizaci projektu:

  • 8 bipartitní týmů
  • Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní
  • Analýzy pro vybrané oblasti/témata
  • Tematická setkání pro zpracování doporučení
  • Pilotní ověřování navržených doporučení
  • Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti
  • Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině
  • Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině

Smyslem realizace projektu je u vybraných pracovních pozic v odvětví najít způsob, jak snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic a umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu. Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech. Budeme se snažit nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce.

Projekt je rozdělen do několika klíčových aktivit (KA), kterými jsou pro náš Svaz:

KA 01 – Rekonstrukce a činnost Pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy – cílem je průběžně projednávat průběh projektu a přijímat v rámci platformy opatření k jeho realizaci.
KA 04 – Vliv vícesměnných provozů na výkon profese v odvětví – cílem je zjistit vliv vícesměnných provozů nebo nerovnoměrně rozvržené pracovní doby na výkon profese a její fyzickou zátěž a ověření vlivu a dopadu na setrvání a podporu zaměstnanců (i ve vyšším věku, změny).
KA 05 – Stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí – cílem je identifikace rizikových skupin a konkrétních stresových faktorů, hledání příčin vzniku syndromu vyhoření a nalezení způsobů, jak je eliminovat.
KA 06 – Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat – cílem je prohlubování spolupráce mezi sociálními partnery při hledání řešení problematiky řešení klíčových problému odvětví.
KA 09 – Přenos informací z realizace KA na cílovou skupinu – cílem je zpracovat a shrnout témata do materiálů pro cílovou skupinu na konferenci a ke zveřejnění na stránkách kzps.cz

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je ve stavu "povoleno", abychom vám poskytli nejlepší možné prohlížení našich stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít