Cech kamnářů ČR

Logo-03-Cech-kamnaru

Cech kamnářů

České republiky

Volba nového prezidenta Cechu kamnářů ČR

Milí kolegové, příznivci kamnářského řemesla,

dovolujeme si oznámit, že na jednání rady Cechu kamnářů ČR 3. 3. 2020 jsme přistoupili k volbě nového prezidenta CK ČR. Rada zvolila většinou hlasů Mgr. Libora Soukupa.

Připojujeme slova našeho nového pana prezidenta.

Vážené kolegyně a kolegové, členové kamnářského cechu,

jak jste se již jistě dozvěděli, proběhla v rámci březnové schůze rady Cechu kamnářů ČR volba prezidenta. Pro mě osobně se pak 4. březen 2020 stal svým způsobem přelomovým datem. Z volby jsem vyšel jako ten, kdo je v rámci rady cechu poctěn důvěrou většiny, čehož si samozřejmě velmi vážím.

Zároveň však cítím velkou zodpovědnost a nebudu skrývat, že i jistou obavu, zda budu schopen vykonávat funkci prezidenta cechu alespoň z části tak dobře, jako můj předchůdce, prezident Pavel Rynda. Chci ale, abyste věděli, že se o to budu v rámci svých sil a možností snažit. Na našem společném kamnářském světě, do kterého patřím ve srovnání s mnohými z Vás vlastně jen krátce, mi hodně záleží. Těší mě být jeho součástí a nečekaná role, ve které jsem se teď s překvapením a možná jen na chvíli ocitl, to vlastně jen podtrhuje. Pokud bych měl vyzdvihnout oblasti, které považuji pro budoucnost cechu za důležité, pak zde musím zmínit v prvé řadě vzdělávání, osvětu a legislativu.

Legislativní oblast bude i nadále zcela zásadně vymezovat naše profesní teritorium a celkové budoucí možnosti oboru. S osvětou a vzděláváním jde ruku v ruce i respekt. Jen respektovaný, vzdělaný a sebevědomý odborník může být rovnocenným partnerem svému zákazníkovi, architektovi, staviteli, obchodníkovi nebo třeba ministerskému úředníkovi.
Vidíte-li to podobně, vím, že mohu počítat s Vaší pomocí a podporou, akcentujete-li věci jiné, rád se s nimi seznámím a bude-li to možné, nabídnu pomoc a podporu svou. Upřímně se těším na spolupráci !


A na závěr ještě malá omluva. Až dnes píši proto, že jsem si věci potřeboval srovnat sám v sobě. Hlavně jsem to musel rozdýchat.

Děkuji za pochopení.

Libor Soukup