Cech kamnářů ČR

Logo-03-Cech-kamnaru

Cech kamnářů

České republiky

Kocourek Otakar, Ing.

Vyučený kamnář:

Popis činnosti:

Výroba výměníků pro Vaše kamna a sporáky. Výroba a vývoj od roku 2006 za podpory p. Jauerniga a dalších kamnářů. Stovky vyrobených a funkčních kusů. Tlakování až na 16 barů, je vystaven protokol o tlakové zkoušce. Individuální kusová výroba výměníků podle návrhu – náčrt nebo výkres. Každý výměník je podroben po výrobě zkoumání, jak proudí kapalina ve výměníku pomocí ifračervené kamery. Výstupem jsou buď fotografie nebo video. Více informací na našem webu solarplus.cz v sekci výměníky.

Prostějovičky 99, 798 03 Prostějovičky
(+420) 731 448 005
info@solarplus.cz
www.solarplus.cz