O nás

Vážení zákazníci, kolegové kamnáři a ostatní návštěvníci internetových stránek Cechu kamnářů ČR

jako prezident jsem již od r. 1995, kdy byl Cech kamnářů ČR, založen  účasten všem jednáním a činnostem spojeným s vedením a provozem naší profesní organizace. Za tuto dobu se několikrát zcela zásadně změnila celková ekonomická situace, podmínky trhu, legislativa, priority zákazníků a s tím vším nutně i naše řemeslo. Zatímco za doby našich dědů a pradědů si kamnáři vystačili s všude snadno dostupnými a nenákladnými materiály, dnes nás tlaky na snižující se emise škodlivin a naopak zvyšující se nároky našich zákazníků vedou cestou překotného vývoje a zlepšování.

certifikat.png (56 KB)

Zlepšují se nejen teoretické a praktické znalosti, ale ruku v ruce s tím také dosahované výsledky. Účinnosti našich topidel jsou v tom nejkvalitnějším provedení dávno za magickou hranicí 90%, ekologická zátěž naopak strmě klesá až k dosavadnímu bodu, kdy topidla produkcí škodlivin vůbec nenarušují přírodní rovnováhu.

Abychom Vám dokázali stále nabízet tu nevyšší kvalitu, musíme se neustále vzdělávat, získávat zkušenosti. A Právě k tomu je tu Cech kamnářů. Aby svým členům zajistil snadnou dostupnost informací, možnosti sebevzdělávání a získání praxe s novými postupy a materiály. Zákazníkům toto naopak přináší trvale stoupající úroveň kvality odvedené práce a tedy i kvality jejich domácího života.

Přeji sobě, Vám a všem členům Cechu kamnářů ČR, aby byl tento vývoj nadále tak intenzivní.

Pavel Rynda