Cech kamnářů ČR

Logo-03-Cech-kamnaru

Cech kamnářů

České republiky

Cech kamnářů ČR se distancuje od aktivit firmy Ekomplex

Tato situace vznikla díky aktivitám firmy Ekomplex marketing s.r.o., která se na své internetové prezentaci sama označuje jako „řemeslnický cech“. Cech kamnářů ČR proto vydává níže uvedené prohlášení:

Cech kamnářů ČR se tímto oficiálně distancuje od aktivit firmy Ekomplex marketing s.r.o., která provozuje internetové stránky na adrese www. krbari-kamnari.cz a sama sebe na nich označuje jako „řemeslnický cech“. Cech kamnářů ČR se domnívá, že touto formulací společnost porušuje zákon a dopouští se nekalé hospodářské soutěže – tvrzení má sloužit k vytváření nepravdivého dojmu, že jde o společenství založené na principech řemeslného sdružení.

Cech kamnářů ČR již podnikl právní kroky směrované k nápravě a k zabránění zneužívání pojmu „cech“.