Volební sněm 2017: Důstojná obměna vedení

Blog / 17. 4. 2017 | Autor: Jitka Šimůnková
Volební sněm 2017: Důstojná obměna vedení

Pohled na zasloužilého kamnáře Leopolda Sedláře, který ve svých dvaaosmdesáti letech s noblesou kráčí v kamnářské zástěře, nákoleníku a kamnářské čepici za vztyčeným praporem cechu a za hudebního doprovodu v rytmu pochodu, symbolicky zahájil letošní Sněm Cechu kamnářů ČR. Tento důstojný akt, který v sobě snoubil pokoru, úctu i respekt k řemeslu jakoby vtiskl ducha letošnímu setkání členů.

snem_hlasovani.jpg (96 KB)Účast na volebním setkání pléna, které se konalo v sobotu 25. března v sále Střední školy stavební a zahradnické v Praze na Jarově, byla skutečně vysoká. Dvě třetiny členů cechu daly svou přítomností najevo, že jim není lhostejná budoucnost naší organizace. 

"Podle mého názoru byl letošní sněm velice úspěšný. Členové přistoupili k volebnímu sněmu zodpovědně. Hojná účast jistě potěšila nejen radní, ale také vystavovatele, kteří svůj sortiment předvedli ve 23 stáncích ve zcela zaplněné přilehlé chodbě. Zájem byl velký a organizační schéma průběhu sněmu poskytlo i dostatek času účastníkům sněmu, aby si vše v klidu prohlédli a vyslechli informace vystavujících," zhodnotil celkový zájem Pavel Rynda, který i letos obhájil svou pozici prezidenta Cechu kamnářů ČR.

A zájem o společné setkání kamnářů byl znát také v předvečer sněmu, kdy se konal společenský večer v nedaleké restauraci. Téměř stovka přítomných se velmi dobře bavila. Nicméně ráno byli všichni ve stanovenou dobu na místě jednání a sněm mohl začít. Hlavní zpráva za uplynulé, více než čtyřleté období reálně hodnotila, chválila i vytyčila další úkoly. Řeč byla například o nutnosti většího zapojování členů cechu ve všech oblastech podporujících rozvoj řemesla a prosazování individuálně navrhovaných topidel a krbů pro vytápění domácností. Ve zprávě zazněly posuny v práci zejména v oblasti techniky a marketingu a byla zdůrazněna hlavní témata, ve kterých je potřeba i v budoucnu pokračovat a naplňovat cíle cechu. Členové byli informování o možnosti získání finančního grantu na vydání nových učebnic pro kamnáře a na publikační činnost, a to v rámci grantu podporujícího příhraniční spolupráci. Sněm také projednal čerpání rozpočtu roku 2016 a finanční plán na rok 2017. Obsáhlé usnesení sněmu je dobrým vodítkem pro práci nové rady, která je po letošních volbách z poloviny tvořena nově zvolenými členy.

Radu opustila šestice radních, která svou aktivní činností a zaujetím pro věc nastartovala před čtyřmi lety hnací motor cechu a nasměrovala ho k tak významným projektům, jakými jsou výzkumné aktivity s akademiky, vydávání cechovních médií, iniciace učebnic, podílení se na tvorbě norem atd. Řeč je o Simoně Bártové, Ing. Ivo Bartošovi, Břetislavu Holešínském, Ladislavu Kouteckém, Ing. arch.Vladimíru Kubešovi a Bc. Janu Temrovi. Právě oni na vlastní žádost letos opustili pozice radních. Na jejich místa nastoupili Ing. Martin Coufalík, Jan Janoušek, Tomáš Jíra, Ing. Jaroslav Koutný, Ing. Petr Lužný a Mgr. Libor Soukup. Staronovými radními jsou Pavel Baďura, Miroslav Král, Lukáš Kunc a Vít Pešek.

"Doufám, že s novou radou budeme pokračovat se stejně velkým zájmem a nasazením, jako tomu bylo s radou minulou," uzavřel prezident Rynda svůj komentář přáním směřujícím k nově sestavenému týmu, kterému mise ve vedení cechu právě začíná. Přejme mu společně hodně úspěchů!