Premiér se zúčastnil zasedání Řemeslné rady

Blog / 11. 2. 2019 | Autor: CKČR
V pátek 8.února se Cech kamnářů zastoupený Liborem Soukup zúčastnil v pořadí již druhého setkání představitelů řemeslných a agrárně-potravinářských spolků s premiérem ČR Andrejem Babišem. Setkání se uskutečnilo v pražských Letňanech v rámci veletrhů For Pasiv a For Wood a uspořádala ho opět Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Hlavní body jednání se týkaly postupu příprav výuky nového vzdělávacího předmětu "Technika" na základních školách, zavádění tzv. "mistrovské zkoušky" a ukotvení "duálního vzdělávání" v systému českého učňovského školství.

babis_rada.jpg (103 KB)V diskuzi, která souvisela s novým výukovým předmětem Technika se řešilo zejména jeho začlenění do stávajícího systému a potřeba nového přístupu ke studentům (badatelský přístup, možnost přímé aplikace teoretických poznatků v praxi,...) s tím, že k samotnému spuštění výuky musí dojít nejpozději se začátkem školního roku 2020.

Téma mistrovské zkoušky otevřelo problém liknavého až obstrukčního přístupu k věci ze strany Ministerstva školství a některých jeho úředníků a to hlavně v otázkách zajištění zkoušení budoucích mistrů. Zástupci cechů též apelovali na premiéra ve věci implementace mistrovské zkoušky do zákona 179 (o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
 
Projekt duálního vzdělávání byl připomenut jednak skrze již probíhající úspěšné formy spolupráce firem a vzdělávacích institucí v Moravskoslezském kraji, zmíněna byla zastřešující role ministerstev (hlavně MPO a MZ) a regionální funkce krajských samospráv. Zdůrazněna byla potřeba adekvátní motivace zaměstnavatelů, u řemesel navíc i nezbytná a jedinečná role budoucích držitelů mistrovské zkoušky. I zde byl kritizován zdlouhavý postup státní správy. 

Vedle hlavních témat se v diskuzi řešil třeba problém nerovných podmínek státních a soukromých škol, kde nastavený systém u řemeslných oborů finančně znevýhodňuje soukromé školství, jiný diskuzní příspěvek připomněl např. problém živnostenského zákona, konkrétně zneužívání statutu autorizovaných osob při získávání profesních kvalifikací na základě praxe. 

Vzhledem k obecnému požadavku pléna na rychlost a pružnost všech projednávaných témat svolal na základě této schůzky premiér Babiš setkání úzkého týmu za účasti ministrů školství, průmyslu a zástupců AMSP, aby se hlavně v otázkách nového vyučovacího předmětu a mistrovské zkoušky postupovalo rychleji.

Letošní první, v celkovém pořadí už druhé, setkání představitelů řemeslných a agrárně-potravinářských spolků s premiérem ČR moderoval Doc.Ing. Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR