Informace o rekvalifikacích


Soutěž o nejlepší stavbu/realizaci "Zlatý plamen 2020" má již vítěže!

Unikátní kachlové hodiny obdrží vítězové z řad hlasujících, kteří již rada CK ČR již vylosovala.  www.zlatyplamen.cz 

Start dalšího kola soutěže „Zlatý plamen 2021“ je naplánován na květen 2021.

Od 1. 7. 2021 pak bude spuštěno hlasování pro veřejnost.

 

Vyhlášení zlatý plamen, koláž .jpg (633 KB)

 

www.zlatyplamen.cz


Kamnařina je krásné řemeslo -  promovideo:


Prohlédněte si toto krátké video s názvem:

"Proti klimatické krizi. Pro lepší kvalitu ovzduší"

Novinka
/ 9. 1. 2012

KOK Austria 2012

Cech kamnářů České republiky, Sdružení evropských kamnářských svazů ( VEUKO ) a Rakouský kamnářský svaz Vás zve na Evropský odborný veletrh pro stavbu kachlových kamen a keramiku KOK AUSTRIA pořádaný ve Welsu (Rakousko) od 25.1 do 27.1 2011...

Novinka
/ 10. 6. 2010

ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - květen 2010

NABÍDKA VEC OSTRAVA - kol. Jauernig informoval radu o vypracování okruhů zájmu cechu pro VEC Ostrava. Témata byla předána Ing. Horákovi k výběru. Kol. Jauernig iniciuje jednání s Ing. Horákem pro upřesnění požadavků cechu a možností VEC. KRONIKA - kol. Myslivec představil radě koncept zpracování kroniky cechu. Rada se shodla na knižní formě zpracování. Bude ustavena redakční rada, která bude práci na kronice korigovat.

Novinka
/ 8. 3. 2010

ME kamnářů - 3. místo pro ČR

Na půdě evropského kamnářského veletrhu, který se pořádal na konci ledna 2010 proběhlo profesní mistrovství Evropy kamnářů, ve kterém vybojoval český zástupce Jan Koutecký se svým týmem překrásné třetí místo...

Novinka
/ 4. 1. 2010

Krbové vložky v Seznamu výrobků

Pověstnou první "vlašťovkou" v zápisech kamnářských výrobků do Seznamu výrobků a technologií na www.zelenausporam.cz se staly krbové vložky s teplovodním výměníkem jednoho z tuzemských výrobců, který splnil náročné požadavky na technické parametry a svá tvrzení doložil odpovídajícím způsobem, tedy protokolem z autorizovaných měření.