Cech kamnářů - RSS http://www.cechkamnaru.cz/ Cech kamnářů - RSS cs Thu, 20 Jun 2019 09:38:32 +0200 Thu, 20 Jun 2019 09:38:32 +0200 http://www.cechkamnaru.cz/ smallNet info@cechkamnaru.cz kolarik@smallnet.cz PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ CK ČR 2019 - aktualizováno! http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/plan_vzdelavani_clenu_ck_cr_2014/ Tue, 05 Feb 2019 00:00:00 +0200 neznámý autor Řád Vavřínu 2018 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/rad_vavrinu_2018/ Mon, 19 Nov 2018 00:00:00 +0200 neznámý autor Veuko - Kongres 2018 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/veuko_-_kongres_2018/
Veuko kongres se konal v letošním roce v Rakousku. Když jsem byl v lednu
osloven Pavlem Ryndou, který byl tímto pověřen radou cechu, zdali bych opět
nezastupoval český Cech kamnářů na Evropské půdě, váhal jsem několik dní s
mým rozhodnutím. Ano jedná se o prestižní funkci, vždyť se na několik dní
setkáte s "nejdůležitějšími" členy evropských kamnářských svazů a cechů. Na
druhou stranu je nezbytné nejen pečlivě připravit, ale i následně
od prezentovat činnost našeho cechu a to v cizím jazyce. To s sebou nese daň
několika dní, které musíte do funkce investovat. 
]]>
Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200 Vilém König
Ochrana osobních údajů ve světle GDPR 2018 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/ochrana_osobnich_udaju_ve_svetle_gdpr_2018/ Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0200 CKČR Ohlédnutí za veletrhem FOR ARCH 2017 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/ohlednuti_za_veletrhem_for_arch_2017/ Mon, 02 Oct 2017 10:17:00 +0200 CKČR Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/veletrh_moderni_vytapeni_2018__/ Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 se bude konat souběžně s veletrhem DŘEVOSTAVBY 2018 na Výstavišti Praha -Holešovice v termínu 1. - 4. 2. 2018. 

]]>
Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0200 Stojan Černodrinski
Tisková zpráva FOR ARCH 2017 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/tiskova_zprava_for_arch_2017/ Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 +0200 ABF a.s. Kvalitní rozpočtáři šetří firmám peníze http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/kvalitni_rozpoctari_setri_firmam_penize/ Kvalitní rozpočtáři šetří firmám peníze

Drobní stavitelé ale i velké stavební firmy dobře vědí, jak důležitý je pro kalkulaci nákladů kvalitní rozpočtář. Ten, kdo staví svépomocí, má většinou napjatý rozpočet a počítá každou korunu. Při nekvalitním odhadu stavebních nákladů mu může rekonstrukce přinést spoustu nepříjemností. Stavební firmy jsou zase velmi dobře poučené z let minulých a současných, kdy veřejní i soukromí investoři neschvalovali jakékoliv vícenáklady.

U soukromých investorů to je či bylo zapříčiněno především snahou udržet fixní rozpočet, zatímco veřejní investoři jsou či byli omezováni Zákonem o zadávání veřejných zakázek, který povoluje navýšení vysoutěžené ceny jen o určité procento. Zástupci veřejných institucí navíc častokrát neumožnili proplacení prokazatelných vícenákladů, aby předešli případným soudním sporům ze strany budoucích zastupitelů měst a obcí.

V současné chvíli pociťují stavební firmy, projektanti, developeři i investoři nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Rozpočtování stavebních prací není jen o technickém vzdělání, ale také o zkušenostech, technologických znalostech a dobré informovanosti. Špatná kalkulace může firmám způsobit nevyčíslitelné ztráty, naopak kvalitní rozpočet novými a inovativními přístupy a postupy může společnostem ušetřit nemalé finanční prostředky.

Informace o doporučených, nikoliv závazných, směrných cenách si může kdokoliv zakoupit od inženýrské a poradenské společnosti ÚRS PRAHA, která data každého půl roku aktualizuje. Zkušenosti a informace o cenách a případných množstevních slevách v nich ale rozpočtáři nenajdou.

S rozpočty mohou těm, kteří se chystají stavět či rekonstruovat, poradit odborníci na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH ve dnech 19. až 23. září 2017 v PVA EXPO PRAHA.

Generálním partnerem mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2017 je Skupina ČEZ.

ČEKEJTE VÍC NEŽ JEN ELEKTŘINU NEBO PLYN

Že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století, dokazují jeho inovativní produkty
a služby. Ať si zákazníci vyberou jakkoli velké vylepšení domácnosti, vždy dostanou řešení, které ohleduplněji využívají energie, zvyšují komfort zákazníků a snižují chytře výdaje. Na kompletní nabídku produktů se můžete podívat na www.cez.cz/sluzby.

]]>
Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 +0200 ABF a.s.
Česko-slovensko-rakouské kamnářské vazby utuženy při společném setkání v Praze aneb norma EN 15544 nadále platí! http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/se/ Fri, 02 Jun 2017 00:00:00 +0200 Libor Soukup Toulky za cechy a řemesly na ČT 1 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/toulky_za_cechy_a_remesly_na_ct_1/ Thu, 07 Jul 2016 00:00:00 +0200 Česká televize Hlavním tématem 28. sněmu Hospodářské komory ČR se staly překážky při podnikání http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/hlavnim_tematem_28_snemu_hospodarske_komory_cr_se_staly_prekazky_pri_podnikani/ Mon, 30 May 2016 12:04:00 +0200 neznámý autor AMSP ČR a profesní spolky u premiéra http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/amsp_cr_a_profesni_spolky_u_premiera/ Praha, 20. 5. 2016. Opětovné zavedení předmětu "dílny a pozemky" na základních školách, klíčové změny v živnostenském zákoně, zavedení mistrovských zkoušek a cílená podpora regionálních produktů. Více než dvacet cechmistrů a šéfů klíčových řemeslných sdružení v čele s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) dnes s předsedou vlády projednalo rozhodující cíle spojené s největší letošní podnikatelskou aktivitou Rokem řemesel 2016. 

]]>
Mon, 23 May 2016 00:00:00 +0200 AMSP
Zahájili jsme přípravu novely kamnářských norem http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zahajili_jsme_pripravu_novely_kamnarskych_norem/ Komise pro přípravu novely kamnářských norem se poprvé sešla 5. května 2016 v zasedací místnosti sídla Cechu kamnářů ČR.]]> Mon, 09 May 2016 00:00:00 +0200 Břetislav Holešínský Učni si prohlédli výrobní provoz a získali praktické zkušenosti http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/ucni_si_prohledli_vyrobni_provoz_a_ziskali_prakticke_zkusenosti/ Učni si prohlédli výrobní provoz a získali praktické zkušenosti

Dostat učně kamnářských oborů z žákovských lavic do terénu, kde si mohou řemeslo, jak se říká, osahat, je pro budoucí kamnáře cenná zkušenost. Takovou možnost dostali také učni kamnářského oboru pražské Střední odborné školy stavební a zahradnické. Šest učňů se vypravilo dokonce až za hranice do dolnorakouského Krummnussbaumu, konkrétně do zázemí společnosti Rath.

]]>
Mon, 25 Apr 2016 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková
Vedení cechu pokračuje v činnosti v dosavadní sestavě http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/vedeni_cechu_pokracuje_v_cinnosti_v_dosavadni_sestave/ Mon, 07 Mar 2016 00:00:00 +0200 CKČR Reakce CK ČR na článek zveřejněný v MF Dnes 13. 10. 2015 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/reakce_ck_cr_na_clanek_zverejneny_v_mf_dnes_13_10_2015/ Cech kamnářů ČR se rezolutně distancuje od podoby materiálu zveřejněného v deníku MF Dnes s podtitulem "Nejlepší kamnáři", která je v zásadním rozporu s předem dohodnutou formou. CK ČR podniká aktuálně kroky vedoucí k nápravě...

]]>
Wed, 14 Oct 2015 20:57:00 +0200 CKČR
Technologie a ukázky staveb přitahovaly zvídavé pohledy http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/technologie_a_ukazky_staveb_pritahovaly_zvidave_pohledy/ Více ukázek, více technologie i více prostoru - to byly faktory, které udělaly stánek Cechu kamnářů ČR na letošním veletrhu ForArch ještě atraktivnější než v minulých letech. Čistý červenobílý design zázemí doplňovaly informační tabule a patrná byla i spolupráce s dalšími organizacemi při rozvoji řemesla.

]]>
Mon, 28 Sep 2015 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková
Veletrh FOR THERM přichystal pro návštěvníky informace o nových trendech ve vytápění http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/veletrh_for_therm_prichystal_pro_navstevniky_informace_o_novych_trendech_ve_vytapeni/ Thu, 10 Sep 2015 14:32:00 +0200 ABF a.s. Zemřel dlouholetý technik cechu http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zemrel_dlouholety_technik_cechu/ Fri, 21 Aug 2015 00:00:00 +0200 CKČR VEUKO: Češi vynikli i mezi kamnářskými velmocemi http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/veuko_cesi_vynikli_i_mezi_kamnarskymi_velmocemi/ Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0200 CKČR Kvalifikaci získal i nejstarší člen cechu http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/kvalifikaci_ziskal_i_nejstarsi_clen_cechu/ Kvalifikaci získal prezident i nejstarší člen cechu

Pod záštitou Cechu kamnářů ČR prošlo 13 kamnářů několikahodinovým zkoušením, aby jako jedni z prvních získali kvalifikaci Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem. Všichni úspěšně absolvovali. Mezi nimi i prezident cechu Pavel Rynda a nejstarší aktivní člen cechu Leopold Sedlář. 

]]>
Tue, 28 Apr 2015 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková
Startuje jubilejní desátý ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2015 a Česká spořitelna Živnostník roku 2015 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/startuje_jubilejni_desaty_rocnik_podnikatelskych_soutezi_vodafone_firma_roku_2015_a_ceska_sporitelna_zivnostnik_roku_2015/ Tue, 21 Apr 2015 00:00:00 +0200 neznámý autor Informace a přihlášky ke zkouškám dle zákona č. 406/2000 Sb. http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/informace_a_prihlasky_ke_zkouskam_dle_zakona_c_4062000_sb/ Jak bylo již dříve několikrát avizováno, je od 1.1.2015 v platnosti zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, resp. jeho ustanovení o tzv. oprávněných osobách. Od uvedeného data tak dle zákona mohou krby, kamna, sporáky a všechny další spotřebiče na biomasu (tedy i na kusové dřevo či pelety) instalovat pouze kamnáři, kteří složí odbornou zkoušku...]]> Thu, 19 Mar 2015 00:00:00 +0200 Jan Temr SLOVO PREZIDENTA: Děkuji vám! http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/slovo_prezidenta_dekuji_vam/ Tue, 03 Mar 2015 00:00:00 +0200 CKČR "Ještě nikdy jsem nebyl tak nervózní" http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/jeste_nikdy_jsem_nebyl_tak_nervozni/ Rozhovor s Michalem Podsedníkem, českým reprezentantem na EURO 2015
Aktuálně náš nejúspěšnější kamnář mezi mladými studenty oboru, jediný český reprezentant na letošním mistrovství evropských kamnářů do pětadvaceti let a zároveň nejmladší účastník této soutěže pořádané v Rakousku, na níž obsadil úctyhodné čtvrté místo. Superlativy o devatenáctiletém Michalu Podsedníkovi nešetří vedení školy na Jarově, kde v současnosti pokračuje v navazujícím studiu, ani profesionálové z řad kamnářů. Předpovídají mu slibnou budoucnost. "Našlápnuto" má skvěle, přesto zůstává skromný a někdy zbytečně sebekritický.

]]>
Fri, 06 Feb 2015 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková
Zvedli jsme úroveň naší prezentace http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zvedli_jsme_uroven_nasi_prezentace/ "Mimořádně úspěšná," těmito slovy stručně a výstižně zhodnotil naši účast na letošním mezinárodním veletrhu ForArch prezident Cechu kamnářů ČR Pavel Rynda. Vlastní stánek se zástupci naší organizace, přímo na místě stavěný kachlový sporák mladými učni, kvalitní projekce, prezentace cechu tištěným médiem, natáčení televize - to vše zahrnoval nabitý program cechu v rámci veletrhu.]]> Wed, 01 Oct 2014 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková Chystáme setkání členské základny http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/chystame_setkani_clenske_zakladny/ Thu, 25 Sep 2014 00:00:00 +0200 CKČR O český cech kamnářů se zajímají i čínští kolegové http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/o_cesky_cech_kamnaru_se_zajimaji_i_cinsti_kolegove/ Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková Kamnáři předvedou svůj um na veletrhu ForArch 2014 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/kamnari_predvedou_svuj_um_na_veletrhu_forarch_2014/ Thu, 24 Jul 2014 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková Nastupuje nová generace schopných kamnářů s velkými plány http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/nastupuje_nova_generace_schopnych_kamnaru_s_velkymi_plany/ Thu, 26 Jun 2014 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková Novým prezidentem HK ČR je Vladimír Dlouhý http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/novym_prezidentem_hk_cr_je_vladimir_dlouhy/ Dne 22. května 2014 se konal XXVI. sněm Hospodářské komory České republiky, kde bylo zvoleno kompletní vedení HK ČR na další tři roky. 

]]>
Fri, 23 May 2014 00:00:00 +0200 neznámý autor
VÝSTAVA ŘEMESLA V POŘÁDKU http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/vystava_remesla_v_poradku/ Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost STÁLÁ EXPOZICE od 28. května 2014 v zámeckém areálu Ctěnice Muzea hlavního města Prahy.]]> Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200 neznámý autor POZVÁNKA na seminář Stavba biotopeniště UMWELT PLUS 100 s tahovým systémem http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/pozvanka_na_seminar_stavba_biotopeniste_umwelt_plus_100_s_tahovym_systemem_/ Stavba je prováděna v rámci projektu, jehož cílem je

- ověřit funkčnost stavby dle výpočtu dle EN 15544
- posoudit fyzikální vlastnosti kamen v provozních podmínkách
- vliv proměnných parametrů na účinnost spalování /palivo, komín, CPV atd./
]]>
Mon, 24 Mar 2014 00:00:00 +0200 CKČR
POZVÁNKA na seminář "Ustanovení nového Občanského zákoníku v praxi živnostníka" http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/pozvanka_na_seminar_ustanoveni_noveho_obcanskeho_zakoniku_v_praxi_zivnostnika/ Vážení kolegové kamnáři,dovolte, abychom Vás pozvali na další ze série cechovních seminářů zařazených do programu interního vzdělávání, tentokrát na téma:  "Ustanovení nového Občanského zákoníku v praxi živnostníka". Lektor JUDr. Ondřej CASKA


]]>
Wed, 05 Feb 2014 13:46:00 +0200 neznámý autor
WELS - KOK 2014 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/wels_-_kok_2014/ KOK 2014: Cech se poprvé prezentoval v Rakousku. Navázal spolupráci
Cech kamnářů České republiky se poprvé ve své historii prezentoval v rakouském Welsu na známé výstavě KOK 2014. Výstavu pořádaly ve dnech od 22. do 24. ledna Rakouský kamnářský svaz a Sdružení evropských kamnářských svazů (VEUKO). Záštitu nad výstavou převzaly český a slovenský cech kamnářů.
]]>
Tue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková
INFOTHERMA 2014 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/infotherma_2014/ Infotherma 2014: Zástupci cechu rozdávali rady i letáky. Zájem byl veliký 
Cech kamnářů České republiky pokračuje i v roce 2014 v osvětě kamnářského řemesla a prezentaci své činnosti na prestižních výstavách. Cechovní stánek tak nechyběl ani na výstavě Infotherma 2014, jež se konala od 13. do 16. ledna na ostravském výstavišti Černá louka. Prezentovalo se zde 362 domácích i zahraničních firem a organizací, mezi nimi i Cech kamnářů České republiky.
]]>
Tue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0200 Šimůnková, Baďura
Výstava KOK 2014 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/vystava_kok_2014/ která se koná od 22. do 24. ledna 2014 v rakouském Welsu pod záštitou českého a slovenského kamnářského cechu.]]> Fri, 20 Dec 2013 11:21:00 +0200 neznámý autor PF 2014 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/pf_2014/ Radní a prezident Cechu kamnářů ČR PAVEL RYNDA]]> Wed, 18 Dec 2013 00:00:00 +0200 neznámý autor Cech "otevřel dveře" svého sídla všem českým kamnářům http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/cech_otevrel_dvere_sveho_sidla_vsem_ceskym_kamnarum/ Thu, 28 Nov 2013 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková Náš člen Vladimír Hejna se stal ve svém kraji Živnostníkem roku 2013 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/velky_uspech_/

]]>
Thu, 10 Oct 2013 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková
Na veletrhu FOR ARCH měl svůj stánek i Cech kamnářů ČR http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/na_veletrhu_for_arch_mel_svuj_stanek_i_cech_kamnaru_cr/ Cech kamnářů České republiky učinil velký krok v propagaci vlastní organizace i kamnářského řemesla. Vůbec poprvé v historii cechu se prezentoval na prestižním mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH. A stánek cechu si svým designem nezadal se stánky protřelých vystavovatelů.]]> Wed, 25 Sep 2013 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková DOPROVODNÝ PROGRAM FOR ARCH 2013 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/doprovodny_program_for_arch_2013/

]]>
Fri, 30 Aug 2013 00:00:00 +0200 neznámý autor
FOR ARCH 2013 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/for_arch_2013/ Povodně i dotace stimulují stavebnictví, daří se i stavebnímu veletrhu FOR ARCH

Červnové rozsáhlé povodně budou mít značný dopad také na český stavební průmysl. Po řádění vodního živlu přišel na řadu úklid a nezbytné rekonstrukce. Pružně zareagovali na vzniklou situaci organizátoři veletrhu FOR ARCH a do programu nově zařadili např. konferenci o protipovodňových opatřeních a sanaci staveb po řádění velké vody. Také významní vystavovatelé, kterých bude na veletrhu ve srovnání s loňským rokem minimálně o 5 % více, se zaměří na pomoc lidem poškozeným povodněmi.

]]>
Fri, 23 Aug 2013 00:00:00 +0200 ABF a.s.
Cech kamnářů má nové důstojné sídlo http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/cech_kamnaru_ma_nove_dustojne_sidlo/ Slavnostní páska byla přestřižena

Cech kamnářů České republiky má oficiálně nové sídlo. Nachází se ve dvanáctém patře budovy Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze na Jarově.

]]>
Fri, 21 Jun 2013 00:00:00 +0200 Jitka Šimůnková
Zlatý plamen 2013 - SOUTEŽ O CENY http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zlaty_plamen_2013_-_soutez_o_ceny/ Cech kamnářů ČR vyhlašuje soutěž o nejzajímavější individuálně stavěné topidlo

Vstup do soutěže  (www.zlatyplamen.cz)

]]>
Wed, 19 Jun 2013 00:00:00 +0200 Jan Praus
Soutěž Zlatý plamen 2013 vyhlášena http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/soutez_zlaty_plamen_2013_vyhlasena/ Cech kamnářů ČR po třech letech od konání předešlého ročníku vyhlašuje znovu soutěž o nejzajímavější individuálně stavěné topidlo s názvem ZLATÝ PLAMEN 2013...]]> Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 +0200 Jan Praus Cech kamnářů ČR se distancuje od aktivit firmy Ekomplex http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/cech_kamnaru_cr_se_distancuje_od_aktivit_firmy_ekomplex/ Mon, 20 Aug 2012 00:00:00 +0200 neznámý autor Cech kamnářů spolupořádá designovou soutěž http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/cech_kamnaru_spoluporada_designovou_soutez/ Cech kamnářů ČR a internetový portál KAMNARI.CZ ve spolupráci s Agenturou Inforpres s.r.o., pořadatelem výstavy Infotherma v Ostravě, vyhlašují originální internetovou hlasovací soutěž s názvem TOP DESIGN 2013. Soutěžícími mohou být buď přímo kamnáři, studenti učebního oboru "kamnář" nebo architekti a designéři...
]]>
Wed, 13 Jun 2012 00:00:00 +0200 neznámý autor
Cech kamnářů je partnerem výstavy FOR THERM 2012 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/cech_kamnaru_je_partnerem_vystavy_for_therm_2012/ For ThermCech kamnářů se stal odborným partnerem veletrhu FOR THERM 2012 pořádaného v rámci FOR ARCH v pražských Letňanech...]]> Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200 neznámý autor Cech kamnářů je partnerem soutěže Živnostník roku 2012 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/letosni_rocnich_souteze_zivnostnik_roku_prave_zacina/ Živnostník roku 2012_logoCech kamnářů se stal partnerem již sedmého ročníku soutěže Živnostník roku vyhlašované každoročně deníkem Hospodářské noviny ve spolupráci s dalšími partnery...
]]>
Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200 neznámý autor
Statistika MPO: "Krby a kamna 2011" http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/statistika_mpo_krby_a_kamna_2011/ Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0200 neznámý autor KOK Austria 2012 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/kok_austria_2012/ Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0200 Jan Temr KOK Austria 2011 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/kok_austria_2011/ odborný veletrh pro stavbu kachlových kamen a keramiku KOK AUSTRIA pořádaného ve Welsu (Rakousko) od 26.1 do 28.1 2011...]]> Thu, 20 Jan 2011 00:00:00 +0200 Vilém König Stránky CK ČR znovu v provozu http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/stranky_ck_cr_znovu_v_provozu/ Thu, 06 Jan 2011 00:00:00 +0200 Jan Temr ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - září 2010 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_-_zari_2010/ Sat, 02 Oct 2010 00:00:00 +0200 Vladimír Kubeša ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - červen 2010 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_-_cerven_2010/ Sat, 10 Jul 2010 00:00:00 +0200 Jan Temr ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - květen 2010 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_-_kveten_2010/ Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0200 Jan Temr ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - duben 2010 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_-_duben_2010/ Fri, 28 May 2010 00:00:00 +0200 Jan Temr ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - únor 2010 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_-_unor_2010/ Tue, 09 Mar 2010 15:12:00 +0200 Jan Temr ME kamnářů - 3. místo pro ČR http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/me_kamnaru_-_3_misto_pro_cr/ Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0200 Vilém König KOK Austria 2010 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/kok_austria_2010/ Evropský odborný veletrh pro stavbu kachlových kamen a keramiku KOK AUSTRIA pořádaného ve Welsu (Rakousko) od 27.1 do 29.1 2010.]]> Sun, 10 Jan 2010 00:00:00 +0200 Vilém König Krbové vložky v Seznamu výrobků http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/krbove_vlozky_v_seznamu_vyrobku/ první "vlašťovkou" v zápisech kamnářských výrobků do Seznamu výrobků a technologií na www.zelenausporam.cz  se staly krbové vložky s teplovodním výměníkem jednoho z tuzemských výrobců, který splnil náročné požadavky na technické parametry a svá tvrzení doložil odpovídajícím způsobem, tedy protokolem z autorizovaných měření.]]> Mon, 04 Jan 2010 00:00:00 +0200 Jan Temr Zpráva z jednání rady CK ČR - prosinec 2009 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_-_prosinec_2009/ Tue, 15 Dec 2009 20:43:00 +0200 Jan Temr Zpráva z jednání VH - říjen 2009 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_vh_-_rijen_2009/ Fri, 02 Oct 2009 00:00:00 +0200 Jan Temr ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - září 2009 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_-_zari_2009/ Mon, 21 Sep 2009 00:00:00 +0200 Jan Temr Kamnáři složili zkoušky http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/090827_kamnari_slozili_zkousky/ Thu, 27 Aug 2009 00:00:00 +0200 neznámý autor Zelená úsporám...a kamnům http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zelena_usporama_kamnum/ Wed, 19 Aug 2009 00:00:00 +0200 Jan Temr ZPRÁVA z jednání Rady CK ČR - červen 2009 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_-_cerven_2009/ Tue, 18 Aug 2009 00:00:00 +0200 Jan Temr Proběhl první cechovní seminář http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/probehlo_prvni_cechovni_skoleni/ Dne 5. června 2009 v hotelu Žebětínský dvůr v Brně proběhl první cechovní kamnářský seminář ze série projektu dlouhodobého interního vzdělávání v rámci Cechu kamnářů. Tento projekt zpracovává rada Cechu kamnářů ČR pro své členy s cílem zvýšit jejich odbornost a celkový rozhled v kamnářské profesi. Definitivní podoba koncepce dlouhodobého vzdělávání bude představena na Valné hromadě Cechu, která proběhne 2. října 2009.

První seminář byl zaměřen na téma "Navrhování a praktické realizace stavěných tahových šamotových systémů" a přednesl ho kolega Mojmír Jauernig. Obsahem semináře byla detailní ukázka provádění funkčních částí kachlových kamen jako např. vytápěné ležení, vytápěná lavice, osazování pečících trub v těžkých kachlových kamnech, hypokaust nebo teplovzdušné přitápění z těžkých kachlových kamen a to vše na principu klasických stavěných šamotových tahů a topenišť...]]>
Thu, 11 Jun 2009 00:00:00 +0200 Vladimír Kubeša
"Krbaři proti Bursíkovi" http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/krbari_proti_bursikovi/ Dotační program Státního fondu životního prostředí s názvem ZELENÁ ÚSPORÁM je již od jeho spuštění počátkem letošního dubna předmětem diskusí veřejnosti i odborníků. Důvodem je mimo jiné to, jakým způsobem jsou stanoveny podmínky pro začleňování spotřebičů do tzv. Seznamu výrobků a technologií.

Přítomnost výrobku v tomto seznamu je totiž nutnou (nikoli ovšem jedinou) podmínkou pro úspěšnou žádost o dotaci ze strany investora. Aby bylo možné "nízkoemisní zdroj na biomasu" v tomto seznamu uvést, musí splňovat požadavek na vysokou účinnost a naopak nízké emise škodlivin. Potud by nebyl v očích kamnářů tento program nijak problematický - moderní kamnová a krbová topeniště jsou ekologického provozu schopna a do tabulek technických podmínek by se jistě vešlo mnoho ověřených výrobků. Bohužel se však do znění podmínek dostala taková ustanovení, která kvalitní kamnová a krbová topidla nepochopitelně znevýhodňují ve prospěch kotlů...

]]>
Tue, 09 Jun 2009 00:00:00 +0200 Jan Temr
Nové oficiální internetové stránky Cechu kamnářů ČR http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/nove_oficialni_internetove_stranky_cechu_kamnaru_cr/ Thu, 14 May 2009 00:00:00 +0200 Jan Temr Zpráva z jednání rady CK ČR - květen 2009 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_-_kveten_2009/ Wed, 13 May 2009 00:00:00 +0200 Jan Temr Zpráva z jednání rady CK ČR - březen 2009 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/zprava_z_jednani_rady_ck_cr_brezen_2009/
]]>
Wed, 04 Mar 2009 00:00:00 +0200 Jan Temr
PF 2014 http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/pf_2014/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0200 neznámý autor Dopis od prezidenta Cechu kamnářů http://www.cechkamnaru.cz/aktuality/dopis_od_prezidenta_cechu_kamnaru/ Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0200 Pavel Rynda