Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Články - Infortherma 2017 - VYTÁPĚNÍ, ÚSPORA ENERGIÍ A SMYSLUPLNÉ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ


13.02.2017 | Autor: Pavel Baďura | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
foto infotherma 2017 #1

V termínu 23.1. - 26.1. 2017 proběhl na výstavišti Černá louka v Ostravě XXIV. Ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2017. Cech kamnářů byl se svým informačním stánkem jedním z 366 domácích a zahraničních vystavovatelů. Úkolem tohoto stánku bylo seznámit návštěvníky s možnostmi realizace topidel do nízkoenergetických domů a poradit jim, kam se obrátit při řešení kachlových kamen či akumulačních krbů. Na toto téma proběhla v malém sále přednáška, s názvem "topidla na biomasu v nízkoenergetických a pasivních domech", kterou připravil a přednesl p. Pavel Baďura. Sál byl do posledního místa obsazen. Škoda jen, že nebyl čas na dotazy přítomných posluchačů. Někteří z nich však přišli diskutovat na cechovní stánek. Zájem návštěvníků byl velký, čemuž nasvědčuje i počet více než 2 000 ks rozdaných Kamnářských speciálů.

Výstavu shlédlo 26 300 návštěvníků, kteří se především zajímali o úsporné systémy vytápění, možnosti získání dotací a jak využít energii z obnovitelných zdrojů. Samozřejmě cena je zajímala "až na prvním místě". Dá se říci, že kamnáři mají velký prostor stavět individuální topidla na biomasu, která jsou topidlem ekonomickým, ekologickým a zdravým. Kladně kvitoval příjemné teplo a pohodu při vnímání ohně i europoslanec Ing. Evžen Tošenovský Dr.h.c., při krátkém vstupu Pavla Baďury v diskuzi na zahájení výstavy v kongresovém sále výstaviště. Byly vzpomenuty krby, proto bylo potřebné krátce vysvětlit, že ne krby, ale sálavá kamna jsou tím pohodovým a zdravým teplem. Vzhledem k tomu, že diskuse se ubírala hlavně směrem různých dotací, Pavel Baďura přednesl požadavek zabývat se myšlenkou dotace na individuálně stavěná ekologická topidla. Zdůraznil, že toto je důležitý faktor, jak pomoci lidem, aby se i oni mohli podílet na ochraně životního prostředí. Takových lidí, kteří nejsou tak bohatí, aby si mohli postavit nízkoenergetický dům, je většina. Tito lidé na vesnicích, mnohdy bez plynofikace, jsou odkázáni pouze na topení lokálním topidlem na tuhá paliva. Jen můžeme doufat, že se snad jednou někdo bude zabývat i touto myšlenkou.

Závěrem chci poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě cechovního stánku, hlavně Lukášovi Kuncovi. Dále těm, kdo pomohl svou účastí na tomto stánku. Musím konstatovat, že výstava Infotherma byla úspěšná. Pavel Baďura

Fotogalerie článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.8% (39212)
  2. vysledek hlasovani20.9% (21126)
  3. vysledek hlasovani21.0% (21271)
  4. vysledek hlasovani19.3% (19502)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009