Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Články - Anketa - Jsou pro Vás při výběru topidla důležité emise škodlivin?


26.08.2009 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Výsledky ankety, která probíhala na stránkách Cechu kamnářů ČR od poloviny května do poloviny srpna 2009, jsou mimo jiné odrazem povědomí veřejnosti o přímém vztahu produkce škodlivin a kvality použitých materiálů. Z celkových 1226 respondentů cca 42% vyslovilo ANO na otázku "Jsou pro Vás při výběru topidla důležité udávané emise škodlivin?".

Výsledky ankety, která probíhala na stránkách Cechu kamnářů ČR od poloviny května do poloviny srpna 2009, jsou mimo jiné odrazem povědomí veřejnosti o přímém vztahu produkce škodlivin a kvality použitých materiálů. Z celkových 1226 respondentů cca 42% vyslovilo ANO na otázku "Jsou pro Vás při výběru topidla důležité udávané emise škodlivin?". Stále ještě velký podíl cca 58% dotázaných se ale vyslovil v tom smyslu, že produkce škodlivých látek není rozhodujícím faktorem pro jejich volbu topidla. Co kdybychom ale otázku položili takto: "Je pro Vás účinnost topidla důležitá při jejich výběru?", jak by asi dopadla anketa? Jsem si jist, že velmi odlišně ve prospěch kladných odpovědí.

Dřevo je zplyňující palivo - při jeho hoření dochází k chemické reakci (oxidaci) jejímž výsledkem je vznik těkavých uhlovodíků, tedy plynů. Ty jsou z pohledu vytápění tím "vzácným" na dřevní hmotě, tvoří totiž až 85% jejího spalitelného obsahu. Pokud nedochází k jejich spálení pomocí vhodně přiváděného sekundárního kyslíku (menší část samozřejmě shoří i díky primáru), topeniště a potažmo i celé topidlo dosahuje jen omezené účinnosti, ve spalinách je vysoký podíl škodlivého CO.
Zavádějící nebo přímo lživé informace neseriózních výrobců o zázračné účinnosti poměrně snadno odhalí i laik, pokud mu bude předložen i údaj o produkci právě oxidu uhelnatého. Současný limit 5000 mg/m3 platný pro spotřebiče zkoušené dle normy EN 13 229 (krbová kamna, krbové a kamnové vložky) musí samozřejmě splnit všechna topeniště uváděná na náš trh, jinak by neobdržela certifikát. Přísnější limit povinný např. pro udělení německé ekoznačky (tuzemská varianta se teprve připravuje) 1500 mg/m3 už ale splní opravdu jen "vybraná společnost". Pro srovnání - limit vyplývající z dotačního programu SFŽP s názvem Zelená úsporám, který je i odborníky považován za velmi přísný, je 2200 mg/m3.

Při výběru topidla se tedy nenechme zlákat krásnými čísly na propagačních materiálech, ale zajímejme se opravdu o to důležité. V dlouhodobé perspektivě tak přispějeme nejen své peněžence, ale i našemu stále horšímu životnímu prostředí.


VÝSLEDKY:

ANO = 42,3% (519)
Jen okrajově = 32,1% (393)
NE = 25,6% (314)

system image

Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.8% (39212)
  2. vysledek hlasovani20.9% (21126)
  3. vysledek hlasovani21.0% (21271)
  4. vysledek hlasovani19.3% (19502)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009