Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - Zpráva z jednání VH - říjen 2009


02.10.2009 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Brněnský hotel Myslivna hostil začátkem října letošní Valnou hromadu Cechu kamnářů ČR a stal se tak místem dalšího lámání pověstného chleba v budoucnosti tohoto sdružení.

Když se kamnáři "valně hromadí"


Brněnský hotel Myslivna hostil začátkem října letošní Valnou hromadu Cechu kamnářů ČR a stal se tak místem dalšího lámání pověstného chleba v budoucnosti tohoto sdružení.
Po loňských volbách do rady Cechu uvedl prezident Rynda první celorepublikové setkání kamnářů, kde se mohli členové seznámit s dosavadní prací nového složení svého vedení. Čerstvé impulsy díky nové krvi i novým cílům, které si Cech na minulé Valné hromadě stanovil, byly znát. Už při registraci dostávali všichni příchozí dvoustránkovou anketu, která by měla po vyhodnocení poskytnout zajímavé statistické informace i odpovědi mnohé otázky o spokojenosti s funkcí Cechu a jeho dalším směřování. Výsledky budou prezentovány v interní části nových internetových stránek, jejichž představené bylo jedním z hlavních bodů programu.

Nové internetové stránky

V době moderních informačních technologií nemůže ani kamnář zůstat stranou a své cesty, jak oslovit zákazníka, musí inovovat. Takovou inovací jsou pro Cech nové, funkčně i vzhledově moderní, internetové stránky, s jejichž ovládáním seznámili přítomné kol. Kubeša a kol. Temr. Pomocí článků a aktualit je nyní možné snadno sdílet informace s laickou veřejností, díky interní části (přístupné po přihlášení jménem a heslem) potom i v rámci členské základny. Pro potenciální zákazníky je připravena kompletní databáze kamnářů s přehledným členěním do jednotlivých krajů a s možností vyhledávání. Obsahem interní sekce je mimo jiné i diskuse k jednotlivým zveřejněným textům, kde se mohou nyní plně rozhořet horlivé debaty o tom kterém materiálu, topeništi, pracovním postupu či výpočtovém programu.

Koncepce interního vzdělávání

 

Hlavním lákadlem pro informací chtivé kamnáře ale bylo přecijen něco jiného. V rámci rady speciálně vytvořená pracovní skupina představila propracovanou koncepci programu dlouhodobého interního vzdělávání, tedy nástroj jak dostát pověsti Cechu jako garanta kvalitního řemesla a vzdělanosti v kamnařině. Výsledkem práce rady je tříletý program odborných seminářů na témata vyžádaná členskou základnou pomocí pravidelných dotazníků. Výsledkem by měli být v oboru vzdělaní, aktuálními novinkami nabití a po dalších informací prahnoucí odborníci. Odměnou za absolvování dostatečného počtu seminářů (min. 75%) budou nejen získané poznatky, ale také prestižní certifikát a titul autorizovaného kamnáře Cechu kamnářů ČR jako známka kvality.

Zelená úsporám

 

Aktuálním problémem nejen kamnářské obce je také dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí a spravovaný SFŽP s názvem Zelená úsporám. Zelené šílenství zasáhlo celou oblast stavebnictví a jisté možnosti dává i českým realizátorům ekologických topidel na dřevo. Princip programu a především aktivitu rady Cechu představil kol. Bartoš. Seznámil přítomné s obsahem jednání zástupců Cechu s náměstkem ministra životního prostředí Ing. Kutákem i výsledkem v podobě změn dotčené směrnice. Jako velký úspěch se ukázala jedna podstatná "drobnost" - záměna termínu "kotel" za obecný "nízkoemisní zdroj na biomasu". Tímto jsou vrátka pro uplatnění kvalitních krbů a kamen pootevřená, nicméně je nejprve nutné konkrétními údaji z autorizovaných měření doložit skutečně ekologické chování těchto topidel, což si vyžádá jisté investice výrobců (resp. dovozců) a samozřejmě také čas.
Věřme, že se dobrá věc podaří, a čeští kamnáři budou mít možnost prosadit do praxe moderní postupy a spotřebiče, které fakticky mohou pomoci ke snížení emisí škodlivin.

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (43142)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23107)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23295)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21502)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009