Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - Zpráva z jednání rady CK ČR - březen 2009


04.03.2009 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Pravidelné jednání rady Cechu kamnářů ČR probíhalo na známém místě v Praze, v prostorách penzionu Ganymed ve středu 4. března. Na delší dobu to ale bylo poslední zastavení v hlavním městě vzhledem k tomu, že..

Pravidelné jednání rady Cechu kamnářů ČR probíhalo na známém místě v Praze, v prostorách penzionu Ganymed ve středu 4. března. Na delší dobu to ale bylo poslední zastavení v hlavním městě vzhledem k tomu, že se jednotliví členové Rady shodli na pořádání jednání vždy v jiném místě tak, aby nebyli někteří kolegové ze vzdálenějších míst republiky znevýhodněni. Příští jednání, které proběhne 6. května, už bude pořádat kol. Martin Čermák v Horní Plané.

Rada měla na programu jako obvykle podstatně méně bodů, než které byly nakonec projednávány. Jedním z předpokládaných bylo pokračování řešení stížnosti zákazníka pana Burdy. Tajemnice Cechu seznámila členy Rady s pokračující korespondencí s p. Burdou, informovala o zapůjčení požadovaných norem i o postoji p. Burdy k oficiálnímu stanovisku Cechu.

ŠKOLSTVÍ

Rozsáhlou otázkou diskusí a jednání v rámci Rady je již tradičně školství a vzdělávání. V minulých týdnech byl Cech vyzván ke spolupráci se SOU Horní Bříza jako partner v projektu celoživotního vzdělávání. Závazky plynoucí z návrhu smlouvy o partnerské spolupráci byly pro Cech nepřijatelné vzhledem k administrativní i časové zátěži, která z nich vyplývá. Toto stanovisko bylo řediteli školy K. Sudovi tlumočeno.

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dlouhodobou koncepci vzdělávání současných členů si vzal na starosti kol. Skýpala s tím, že do příštího jednání Rady připraví koncept a již v červnu by mělo proběhnout první intenzivní školení na jedno z vybraných témat, dokonce za možné účasti mimocechovních odborníků. Okruhy témat budou dále diskutovány, již nyní je ale jasné, že se členové Cechu dočkají seminářů o různých tahových systémech, jejich správném navrhování i realizaci, o správném uvažování při konstrukci hypokaustních systémů topidel nebo o současné kamnářské teplovodní technice.

CENTRUM TECH. NORMALIZACE

Jako jeden z bodů Rada projednala také zařazení zástupce Cechu do tzv. Centra technické normalizace, které vzniká při TZÚS v Praze. Účastí na jednáních byl pověřen kol. Jauernig jako předseda technické komise. Cech se bude prostřednictvím svého zástupce přímo podílet na normotvorbě, což je jistě přínos pro kvalitu budoucích předpisů.

NOVÉ STRÁNKY

Schválena byla i cechoví účast na projektu nejpopulárnějšího tuzemského vyhledávače Seznam.cz, který zpracovává databázi organizací do svého firemního katalogu. Prezentaci na Internetu považuje Rada za jeden z podstatných nástrojů jak získat Cechu prestiž mezi laickou i odbornou veřejností, zvláště v době, kdy jsou zpracovávány nové internetové stránky - o průběhu prací informoval kol. Temr. V současné době je již v provozu zkušební verze, kterou je nyní třeba plnit obsahem tak, aby bylo možné uvést plný provoz cca v horizontu jednoho až dvou měsíců.
Otázka obsahu byla též rozsáhle diskutována. Protože je nutné zajistit novým stránkám aktuálnost a atraktivitu informací, uvažuje Rada i o přejímání odpovídajících článků např. z příbuzných serverů. Existuje několik návrhů, tato otázka bude dále řešena na příštím jednání Rady v dubnu.

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.8% (43143)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23109)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23297)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21505)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009