Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - září 2010


02.10.2010 | Autor: Vladimír Kubeša | Zdroj: Cech kamnářů České republiky

KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ RADY

 • SYSTÉM EL. KOMUNIKACE - Kol. Temr založil schránku archiv@cechkamnaru.cz. Prozatím nebyla zaznamenána další komunikace.
 • DLUŽNÍCI - kol. Halbrštátová informovala radu o průběhu komunikace s dlužníky. Někteří požádali o odklad platby z finančních důvodů, ostatní, kteří byli upomínáni a ani do posledního termínu (konec června) nezaplatili, budou vyloučeni.
 • VÝSTAVA KRBY A KAMNA (jednání s Terinvestem) - Kol. Kubeša informoval o jednání s firmou Terinvest o představách firmy o spolupráci s cechem při pořádání výstavy Krby a kamna v Praze Holešovicích. ZÁVĚR: Rada se  usnesla, že by bylo dobré Cech na této výstavě prezentovat. Členům cechu bude nabídnuta možnost prezentace na výstavě za zvýhodněnou cenu
 • ZMĚNY STANOV - Kol. Bartoš sestavil koncept nových stanov, který rozeslal jednotlivým členům rady. Vzhledem k jeho nepřítomnosti se dohodlo, že každý člen rady zašle do 14 dnů připomínky k tomuto konceptu a na příští radě bude projednána již odpřipomínkovaná konečná verze těchto změn.

OZNÁMENÍ REZIGNACE KOL. KÖNIGA

 • Kol. Čermák informoval o schůzce s kol. Königem a jeho definitivním stanovisku, že jeho rezignace na členství v radě platí a je neměnná. Dále potvrdil, že již nebude pracovat ani ve věcech týkajících se komunikace se zahraničím. Kol. König potvrdil jeho závazek ohledně sponzoringu ME kamnářů.

SEMINÁŘ TEPLOVODNÍ TECHNIKA

 • Rada se dohodla, že bude osloven kol. Skýpala, aby  vypracoval koncept přednášky o teplovodní technice pro systém odborných přednášek v rámci koncepce vzdělávání členů Cechu kamnářů.

STÍŽNOST NA ČINNOST ČLENA CECHU

 • ÚKOL: Prez. Rynda vyzve kol. Šimáčka k dodání podkladů ohledně jeho stížnosti na člena cechu. Úkol se doposud z časových důvodů nepodařilo splnit a nadále tak trvá.


Harmonogram následujících jednání Rady: 30. listopadu 2010, Penzion Ganymed, Praha.


Zapsali: Ing. arch. Kubeša, Ing. Halbrštátová
Schválil: P. Rynda
V Brně dne 3. září 2010

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
 1. vysledek hlasovani39.0% (42545)
 2. vysledek hlasovani20.8% (22659)
 3. vysledek hlasovani20.9% (22852)
 4. vysledek hlasovani19.3% (21062)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009