Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - září 2009


21.09.2009 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Moravské Tošovice se díky kolegovi Skýpalovi staly místem konání dalšího jednání rady Cechu kamnářů ČR. Příjemné prostředí ubytování v centru Fulneku i sportovně-rekreačního areálu, kde se konalo samotné jednání, vytvořilo dobrou atmosféru pro konstruktivní diskuse.
Moravské Tošovice se díky kolegovi Skýpalovi staly místem konání dalšího jednání rady Cechu kamnářů ČR. Příjemné prostředí ubytování v centru Fulneku i sportovně-rekreačního areálu, kde se konalo samotné jednání, vytvořilo dobrou atmosféru pro konstruktivní diskuse.

ŠKOLSTVÍ

Nekonečné téma školství naplnilo první část první záříjové středy. Aktuální problém této oblasti, který rada řeší, je umísťování učňů do firem pro praktickou část výuky. Jasné definice podmínek, za kterých zaměstnavatelé mohou učňům nabídnout spolupráci, jsou nutnou podmínkou. Bohužel jsou ale tyto informace nejednotné a ani dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nedal vyčerpávající odpověď. Jedním z dalších úkolů pro kol. Baďuru jako pověřeného cechovního zástupce pro školství tedy je tyto informace získat a zpracovat do uceleného balíku dostupného jak firmám, tak i rodičům studentů.
Jiná situace panuje v oblasti vzdělávání "dospělých" kamnářů, tedy rekvalifikací. S úspěšným ukončením druhého ročníku v Horní Bříze škola ihned zahajuje ročník třetí, k jehož podpoře byl Cech opět vyzván. Smlouvu o spolupráci ale musí rada dobře zvážit vzhledem ke stále se nesnižující zátěži lektorů z řad členů rady.

ZELENÁ ÚSPORÁM

V druhé polovině července se zástupci Cechu zúčastnili dalšího důležitého jednání na MŽP ohledně změn v podmínkách programu Zelená úsporám. Jeho výsledkem je upravená směrnice ministerstva, která nyní ve svých definicích zobecňuje původní termín "kotel" na "nízkoemisní zdroj na biomasu" a odstraňuje některé další překážky pro udělení dotace na kamna a krby s teplovodním výměníkem. Situace na trhu byla do této změny ve znamení vyčkávání a tak ani výrobci a dovozci případných dotovatelných zařízení nejsou plně připraveni pro zápis do seznamu výrobků a technologií. Podmínkou je totiž dodatečné autorizované měření některých specifických parametrů, což samozřejmě představuje nemalé vícenáklady i zdržení.

VALNÁ HROMADA - KONCEPCE INTERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Začátkem října se v Brně uskuteční letošní Valná hromada jejíž součástí bude mimo jiné i pestrý seminář o souvislostech kamnářského a kominického řemesla, o jejich normách a společných problémech, potřebách i rizicích. V rámci programu VH bude mimo jiné prezentován a diskutován systém interního vzdělávání, jehož koncept připravila k tomu vytvořená pracovní skupina. Ten počítá s dlouhodobým působením v této oblasti včetně systému odměňování za úspěšnou účast na jednotlivých vzdělávacích seminářích. Na základě vyhodnocení ankety vyhlášené na prvním semináři je již dnes jasné příští téma "hypokausty" které bude školeno již začátkem příštího roku.

RŮZNÉ

Mimo plánovaná témata rada projednala také nové cesty propagace Cechu např. pomocí účelového letáku jako návodu ke správnému topení dřevem či kamnářského slovníčku pojmů, otázku možnosti snížení členského příspěvku členům-penzistům, znění smlouvy o spolupráci se serverem Seznam.cz atd.


Valná hromada proběhne dne 2.října 2009 v hotelu Myslivna v Brně.

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.8% (43143)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23108)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23296)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21504)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009