Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - únor 2010


09.03.2010 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Lednové jednání rady Cechu kamnářů ČR bylo mimo běžné body k projednání obohaceno o vystoupení dvou hostů, kteří přednesli své nabídky. Jedna skýtá jisté možnosti při financování vzdělávacích programů pro členy cechu a jejich zaměstnance, druhá byla čistě provozní a praktická...

Nové možnosti pro Cech kamnářů


Zástupce firmy Amity Enterprises oslovila cech v průběhu prosince s nabídkou zpracování a řízení vzdělávacího projektu, který by mohl uspět s žádostí o čerpání aktuálních dotačních titulů z fondů EU. Současně probíhající cechovní semináře jsou totiž právě tou oblastí, která odpovídá definici a sice jde o vzdělávání členů profesních sdružení a jejich zaměstnanců. Na tuto činnost je možné nyní žádat 8-80 mil. dotaci přičemž způsobilými výdaji (dříve termín "uznatelnými náklady") jsou i náklady na management projektu.

V případě, že by cech o využití této možnosti uvažoval, jde o velmi závažný krok, ze kterého vyplývá krom jisté šance uspět také mnoho povinností a závazků. Toto téma si tedy rada nechala k dalšímu projednání i k diskusi na nejbližší valné hromadě.

S druhou neméně zajímavou nabídkou přijel z Ostravy Ing. Horák, který prezentoval služby tamního Výzkumného energetického centra. V současné době je při ostravské Vysoké škole báňské zpracován a schválen projekt na vybudování nových výzkumných prostor s novým měřícím zařízením a VEC v cechu spatřuje partnera, který by toto zařízení dokázal využít. Tuzemští kamnáři by tak mohli využít služeb špičkového odborného pracoviště a např. ověřit a aktualizovat výpočtové metody svých pracovních postupů, upřesnit hodnoty dané současnými normami apod. Rada se shodla na nutnosti definovat své potřeby v tomto směru, aby bylo možné s VEC jednat o vyhrazení měřícího místa pro tyto účely a spolupráci navázat.

V historii českého cechu může jít o zlom, kdy má profesní sdružení šanci i v očích úřadů změnit v opravdového garanta odbornosti té nejvyšší úrovně. Ať už jde o úzkou spolupráci s vyspělým vědeckým pracovištěm, kterým VEC zcela jistě je, nebo přímo školou, která vzdělává budoucí odborníky i v tomto oboru, přínos je zřejmý.

Dobrou zprávou bylo i to, že na pražském Jarově vzniká další (již třetí) místo v republice, kde bude v denním studiu vyučován samostatný obor kamnář. Ředitel SOŠ Stavební a zahradnické Mgr. Janeček informoval radu prostřednictvím prezidenta Ryndy o skutečnosti, že pro výuku získali povolení zřizovatele školy, Magistrátu hl. m. Prahy, a je tak možné od nového školního roku začít s výukou. Škola bude ze strany cechu podpořena stejným způsobem jako předchozí dvě školy a zařadí se tak mezi další spolupracující subjekty, které pomohou zvýšit úroveň řemesla.

Rada projednala také návrh pravidel pro užívání svého loga, což byl nutný krok pro usměrnění stále se opakujících problémů s neoprávněným nakládání s ochrannou známkou. Pravidla byla zpracována prozatím pro účely propagace členů a byla jasně definována podoba jak grafické, tak i textové části. Kompletní dokument je zpřístupněn na internetových stránkách cechu v interní části.

Na závěr bylo milou povinností prezidenta poděkovat zástupci českých kamnářů Janu Kouteckému, který reprezentoval na ME kamnářských učňů v rakouském Welsu a přivezl krásné bronzové umístění. V poli poražených za sebou nechal i Mekku kamnařiny pořádající Rakousko i další zemi kachlům a ohni zaslíbenou Německo. Gratulujeme a jsme pyšní na to, že máme mezi sebou tak dobrou nastupující generaci.

(Informace o ME kamnářů v samostatném článku.)

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.8% (43143)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23109)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23297)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21505)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009