Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - květen 2010


10.06.2010 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky

KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ RADY

 • NABÍDKA VEC OSTRAVA - kol. Jauernig informoval radu o vypracování okruhů zájmu cechu pro VEC Ostrava. Témata byla předána Ing. Horákovi k výběru. Kol. Jauernig iniciuje jednání s Ing. Horákem pro upřesnění požadavků cechu a možností VEC.
 • KRONIKA - kol. Myslivec představil radě koncept zpracování kroniky cechu. Rada se shodla na knižní formě zpracování. Bude ustavena redakční rada, která bude práci na kronice korigovat.
 • SOUTĚŽ KAMNÁŘŮ VE WELSU - Otázka sponzorství soutěže ve Welsu nebyla dořešena a bude předmětem jednání Rady dne 10.6.2010.
 • ZMĚNA STANOV - kol. Bartoš sdělil radě názor, že koncept změny stanov je nutné dopracovat a tedy by neměla tato podoba být prozatím hlasována na VH. Všichni členové rady mají prioritně úkol připravit kompletní připomínkování současného znění i návrhu na změnu stanov do příštího jednání rady.
 • SYSTÉM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - rada se shodla na nutnosti zvolení systému elektronické komunikace.

VALNÁ HROMADA

 • kol. Halbrštátová informovala radu o počtu přihlášených (65), počtu nově se hlásících (14) a oficiálně omluvených (5).
 • Rada se shodla na řešení neplatičů.
 • Výstavku organizačně zajistí kol. Jauernig.
 • VH povede kol. Baďura.

VÝSTAVA "KRBY A KAMNA"

 • kol. Skýpala jednal se zástupcem pořádající firmy Terrinvest o podpoře cechu v tomto prvním ročníku.

RŮZNÉ

 • CENA SEMINÁŘŮ - Rozpočet každého semináře včetně odměny školitele bude posuzován individuálně dle časové a odborné náročnosti, kvality provedení a počtu přihlášených účastníků.


Harmonogram následujících jednání Rady: 10. června 2010 - Brno Žebětín

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
 1. vysledek hlasovani38.9% (43140)
 2. vysledek hlasovani20.8% (23106)
 3. vysledek hlasovani21.0% (23294)
 4. vysledek hlasovani19.4% (21501)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009