Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - ZPRÁVA z jednání rady CK ČR - červen 2010


10.07.2010 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky

KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ RADY

 • SPONZORING ME KAMNÁŘŮ - rada se shodla na tom, že sponzory zůstanou firmy MK Profi, Rynda a Kamnářství König.
 • SYSTÉM EL. KOMUNIKACE - rada se shodla na postupu, kdy el. hlasování vždy zahájí i ukončí a zhodnotí prezident.
 • DLUŽNÍCI - kol. Halbrštátová informovala radu o průběhu komunikace s dlužníky.
 • VÝSTAVA KRBY A KAMNA (jednání s Terinvestem) - kol. Kubeša a Temr přijali úkol iniciovat jednání s firmou Terinvest a získat obecné prvotní informace o představách firmy o spolupráci s cechem při pořádání výstavy Krby a kamna v Praze Holešovicích.
 • VYHODNOCENÍ VH - rada neshledala vážné technické problémy pořádání jednání VH v Táboře.
 • ZMĚNY STANOV - rada se po diskusi k současnému znění stanov a navrženým úpravám rozhodla, že je nutné zpracovat zcela nové jednoznačnější a jednodušší znění, které postihne základní stavební kameny existence a činnosti cechu.

OZNÁMENÍ REZIGNACE KOL. KÖNIGA

Prez. Rynda informoval podrobněji radu o omluvě kol. Skýpaly a o jeho žádosti o dočasné uvolnění z úkolů v radě z osobních důvodů.

Dále prez. informoval radu o oznámení rezignace kol. Königa na členství v radě cechu a na výkon funkce viceprezidenta. Dle jednoznačného názoru rady je tento krok v zaslaném dopise nedostatečně odůvodněný a rezignaci proto prezident nepřijal. Členové rady kriticky zhodnotili neúčast kol. Königa na jednání rady a navrhli prezidentovi, aby jej vyzval k účasti na příštím jednání rady pro vysvětlení jeho postoje.

SEMINÁŘ TEPLOVODNÍ TECHNIKA

Všichni přítomní členové rady, kteří se semináře účastnili, se shodli na stanovisku, že téma Teplovodní technika je natolik rozsáhlé, že je nezbytné uspořádat další navazující etapu. Proto rada rozhodla, že bude seminář uspořádán s dostatečnou přípravou a vzhledem k rozsahu a složitosti tématu případně i s přispěním externích odborníků. Odměna lektora byla radou posouzena již dle nových pravidel (viz. odstavec RŮZNÉ) - kol. Königovi náleží 10.000,- Kč.

STÍŽNOST NA ČINNOST ČLENA CECHU

Rada projednala stížnost kol. Šimáčka na činnost kol. Šafáře Milana uplatněnou na VH. Stanovisko: kol. Šimáček bude požádán o dodání konkrétních podkladů pro jednání s kol. Šafářem, který bude následně požádán o stanovisko.

RŮZNÉ

 • ODMĚNA ABSOLVENTŮM UČEBNÍHO OBORU - prez. Rynda navrhl radě, aby byli čerství absolventi učebního oboru ze všech spolupracujících škol vždy pozváni na VH cechu, kde jim bude předána památeční plaketa a budou se moci účastnit i části programu VH.
 • ZVEŘEJNĚNÍ ZÁPISŮ - Rada odhlasovala zveřejňování zápisu v podobě stručného textu pouze v interní části stránek (Zpráva z jednání rady) a ve Věstníku.
 • CENA SEMINÁŘE - rada revidovala náklady minulých seminářů a došla k závěru, že cena seminářů je stanovena přiměřeně, tedy 1.500 - 2.000 Kč dle náročnosti tématu. Odměna lektora činí dle rozhodnutí rady 10.000,- Kč za seminář paušálně a dále má rada možnost přiznat bonus dle kvality odvedené práce až 5.000,- Kč.
 • ŠKOLA NA JAROVĚ - prez. Rynda informoval radu o svém osobním závazku ve vztahu ke škole v Praze na Jarově coby lektor.


Harmonogram následujících jednání Rady: 3.9.2010 - Praha, Ganymed

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
 1. vysledek hlasovani38.8% (43140)
 2. vysledek hlasovani20.8% (23107)
 3. vysledek hlasovani21.0% (23294)
 4. vysledek hlasovani19.4% (21502)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009