Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - ZPRÁVA z jednání Rady CK ČR - červen 2009


18.08.2009 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Červnové jednání rady Cechu kamnářů ČR konané 4. června v Brně - Žebětíně se neslo ve znamení prvního cechovního semináře...

Červnové jednání rady Cechu kamnářů ČR konané 4. června v Brně - Žebětíně se neslo ve znamení prvního cechovního semináře.

Rada se sešla v 17:00 hodin na známém místě ve známém složení, bohužel s jednou výjimkou. Kolega Tomáš Všetečka se prostřednictvím prezidenta Pavla Ryndy, který přečetl radě adresovaný dopis, z vážných zdravotních důvodů dočasně uvolnil z funkce v radě. Přejeme Tomášovi hodně zdraví a věříme, že se brzy vrátí do kolektivu aktivních kamnářů.

ŠKOLSTVÍ

Tajemnice Rita Halbrštátová seznámila členy rady s korespondencí mezi kol. Baďurou a ředitelem střední školy v Horní Bříze Karlem Sudou ohledně umístění učňů do praxe v kamnářských firmách. Kol. König přislíbil aktivitu ve věci upřesnění podmínek, kol. Baďura jako pověřený člen rady Cechu kamnářů ČR osloví v této věci Ministerstvo školství, aby bylo možné firmám poskytnout relevantní informace o povinnostech plynoucích ze zaměstnávání učňů v rámci jejich praktického výcviku.

Další možnosti spolupráce se velmi rychle rýsují v Praze na Jarově - tamější střední škola, která již nyní má ve svých učebních plánech obor "kominík", projevila upřímný zájem i o obor "kamnář". Prezident společně s tajemnicí Cechu školu navštívili a mohli konstatovat, že je velmi dobře vybavena na teoretickou i praktickou část výuky, což by mohlo případné spolupráci pouze prospět. Rada odhlasovala podporu pražské škole v uvedení kamnářského učiva do učebních plánů s tím, že škola jednoznačně zajistí pracovní síly pro lektorskou činnost vlastními silami.

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozsáhlou otázkou rozpracovanou již z minulého jednání rady je oblast interního vzdělávání členů Cechu. Kol. Jiří Skýpala a kol. Vilém König přednesli společnou koncepci dlouhodobého vzdělávacího programu, jejímž obsahem bylo několik bodů - četnost konání seminářů by měla být 2x do roka, hlavní atraktivní téma bude vždy doplněno o podtémata týkající se např. bezpečnosti a zdraví, hodnocení účasti na semináři bude realizováno udělením jisté formy certifikátu, který bude sloužit kamnářům jako marketingový nástroj prokazování odborné způsobilosti ve vztahu k zákazníkům.

AKTIVITY VEC PŘI VŠB OSTRAVA

Kol. Skýpala také informoval o aktivitách VŠB v Ostravě (resp. přidruženého Výzkumného energetického centra) a univerzity v Žilině v oblasti pořádání odborných setkání výrobců spalovací techniky. Jde o příhraniční spolupráci podporovanou z evropských fondů, která by měla přinést rozvoj této části průmyslu v regionu. Je to jistě výzva i pro další subjekty v rámci celé ČR, protože podobné programy by přinesly tolik žádoucí pokrok v technice i povědomí o moderních možnostech kamnářského řemesla.

ZELENÁ ÚSPORÁM vs. KAMNA

Žhavým problémem je pro celou kamnářskou obec podoba podmínek dotačního programu Státního fondu životního prostředí s názvem Zelená úsporám. Ačkoli jsou programem výslovně podporovány "nízkoemisní zdroje na biomasu", byly prozatím veškeré pokusy jednotlivců o prosazení kamnářských řešení do Seznamu výrobků a technologií marné. Způsobeno to jednoznačně nebylo tím, že by kamnová a moderní vyspělá krbová topeniště nebyla schopna vyžadovaného ekologického provozu, ale spíše tím, že podmínky byly z jakéhosi důvodu napsány "na míru" kotlům na biomasu, o jiných řešeních nebylo odpovědnými pracovníky ani uvažováno. Jsou tak vyžadovány parametry emisí organického uhlíku a prachových částic, což jsou veličiny, které se při certifikaci krbů a kamen dle platných norem neměří. Tyto hodnoty je tedy nutné doložit dodatečně, což také znamená je nechat dodatečně změřit autorizovanou osobou. Otázka účinnosti je také sporná, v programu není definováno, zda jde o účinnost spalovací či celkovou, zda a s jakým tahovým systémem, v jakém případě obestavby (sálavé, teplovzdušné, kombinované) apod. O individuálních topeništích zděných ze šamotu, případně variabilních možnostech tahových systémů se v podmínkách programu samozřejmě nedočteme už vůbec nic...
Rada Cechu kamnářů ČR se shodla na konceptu oficiálního dopisu, jehož dopracováním byli pověřeni kol. Bartoš a kol. Temr. Dopis bude v nejbližším možném termínu odeslán přímo do rukou ministra životního prostředí s apelem na změnu podmínek a jednání o jejich podobě.

NOVÉ STRÁNKY

Příležitostí k oslavě je dokončený úkol z konce minulého roku - vytvoření a spuštění nového informačního portálu Cechu kamnářů ČR na adrese www.cechkamnaru.cz. Webová aplikace poskytuje prostor pro publikační činnost Cechu i jednotlivých členů, mělo by jít o informační křižovatku laiků a odborníků. Zveřejnění nekomerčních textů a odkazů jsou stránky plně otevřeny, komerční odkazy byly hlasováním rady vyloučeny z možnosti publikování.

UŽÍVÁNÍ LOGA CECHU

Diskutována byla také otázka používání logotypu Cechu kamnářů ČR. Jako registrovaná známka má logo cechu statut duševního vlastnictví, na který se vztahují podmínky jeho užívání. Vzhledem k tomu, že tato otázka není zcela jednoznačná, názory se na ní různí, a nabízí se několik argumentů pro i proti uvolnění podmínek, bude rozhodnuto až hlasováním Valné hromady na podzim.

Příští jednání rady proběhne po prázdninách 2. září 2009 v Tošovicích.

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (43140)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23106)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23294)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21501)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009