Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - Zahájili jsme přípravu novely kamnářských norem


09.05.2016 | Autor: Břetislav Holešínský | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Komise pro přípravu novely kamnářských norem se poprvé sešla 5. května 2016 v zasedací místnosti sídla Cechu kamnářů ČR.
Zahájili jsme přípravu novely kamnářských norem

Komise pro přípravu novely kamnářských norem se poprvé sešla 5. května 2016 v zasedací místnosti sídla Cechu kamnářů ČR. Cílem první schůzky bylo stanovení základní filozofie přístupu k novelám norem v kontextu požadavků ochrany životního prostředí a požadavků na dimenzování topidel, vyplývajících z nových konstrukcí budov a provozní bezpečnosti topidel. Napříč komisí došlo ke shodě v následujících bodech:

> Žádná z navrhovaných změn nesmí narušit současné rozdělení topidel podle jejich účelu.
> Dalším požadavkem je zlepšení provázanosti kamnářských norem s ostatními, zejména kominickými normami. 

> V novelizovaných normách by se měly objevit statě reflektující moderní postupy a trendy v kamnařině. 

> Měly by nejenom napomoci zachování pozice našich topidel na trhu ekologických zařízení pro vytápění, ale i jejich dalšímu rozvoji. 

Za komisi informoval
Břetislav Holešínský

Fotogalerie článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (43142)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23107)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23295)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21502)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009