Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - VÝSTAVA ŘEMESLA V POŘÁDKU


11.04.2014
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost STÁLÁ EXPOZICE od 28. května 2014 v zámeckém areálu Ctěnice Muzea hlavního města Prahy.
ŘEMESLA V POŘÁDKU
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost STÁLÁ EXPOZICE od 28. května 2014 v zámeckém areálu Ctěnice Muzea hlavního města Prahy.

Muzeum hlavního města Prahy má jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, ty nejlepší předměty sbírky jsou základem stálé expozice představující příběhy profesního sdružování řemeslníků.

Historie profesních sdružení řemeslníků se začala psát v Evropě v 11. a 12. století. V tehdy vznikajících městech se usazovali převážně řemeslníci. Sdružovali se do tzv. cechů, v českém prostředí se užíval název pořádky. Chtěli udržovat řemeslo v pořádku, tedy pěstovat dobré vztahy, kontrolovat kvalitu výrobků, udržovat ceny, společně pečovat o nemocné apod.

Řemeslníci se pravidelně scházeli. Obřadné schůze se konaly se v cechovních domech,nebo hospodách. Jednání začalo, když na stole otevřeli cechovní pokladnu. Do ní platili příspěvky, či pokuty a vypláceli z ní dávky v nouzi. Cechmistr míval feruli, jakési žezlo značící jeho funkci, sloužící i k slavnostnímu vyplácení učňů a tovaryšů. Řemeslníci se účastnili průvodů u příležitostí korunovací nebo církevních svátků a nosili v nich pestrobarevné korouhve. Být řemeslníkem znamenalo závazek na celý život, když řemeslník zemřel, cech mu vystrojil pohřeb. Pokladny, ferule, korouhve, pohřební štíty, holby, vilkumy, mistrovské práce a další předměty zdobené znaky cechů jsou vystaveny ve stálé expozici.

Expozice nebude omezena pouze dobou existence cechů, které byly zrušeny roku 1859.Profesní sdružování nás zajímá jako celospolečenský fenomén. Představíme vývoj řemeslných sdružení po roce 1859 v jednotlivých časových etapách: do roku 1948, do roku 1989 a po současnost. V rámci prezentace současnosti jsme vybrali organizace, které patří mezi nejaktivnější u nás. Seznámíme vás se zástupci tradičních řemesel, jako jsou řezníci, vinaři, kuchaři a cukráři, kadeřníci, nábytkáři, kováři, kamnáři, kameníci, kominíci, klempíři a pokrývači, architekti. Zároveň představíme profese, které bychom v dávné historii marně hledali: IT, cestovní ruch, muzejnictví a také asociace sdružující mnohá další řemesla. Také tyto obory ctí principy zakotvené už u středověkých cechů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Fotogalerie článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (43143)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23108)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23295)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21503)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009