Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - POZVÁNKA na seminář "Ustanovení nového Občanského zákoníku v praxi živnostníka"


05.02.2014 | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
logo CK

Vážení kolegové kamnáři,dovolte, abychom Vás pozvali na další ze série cechovních seminářů zařazených do programu interního vzdělávání, tentokrát na téma:  "Ustanovení nového Občanského zákoníku v praxi živnostníka". Lektor JUDr. Ondřej CASKA


Vážení kolegové kamnáři,dovolte, abychom Vás pozvali na další ze série cechovních seminářů zařazených do programu interního vzdělávání, tentokrát na téma:

 "Ustanovení nového Občanského zákoníku v praxi živnostníka"

Seminář proběhne v rámci konání Valné hromady Cechu kamnářů ČR dne 21. 2. 2014  od 14.30 hod v Kongresovém hotelu Jezerka, který se nachází v CHKO Železné hory u Sečské přehrady, Seč - Ústupky 278,          GPS: 49°49'17.71"N, 15°39'35.77"E,  www.hotel-jezerka.cz

Cena semináře:

2.200,- Kč / osoba (veřejnost)

550,- Kč (75% sleva) / osoba (člen CK ČR) 5 kreditů

1.            ÚVOD

a)            Nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.

b)           Účinnost a problematika přechodných ustanovení § 3028/3 NOZ 

c)            Kogentnost a dispozitivnost

d)           Některé pojmy

2.            PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

                a)            Oferta (nabídka)

                b)           Písemná forma

                c)            Akceptace (přijetí nabídky)

                d)           Potvrzení smlouvy

                e)           Změna okolností po uzavření smlouvy

f)            Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

g)            Předsmluvní odpovědnost

3.            OBECNĚ KE SMLOUVĚ O DÍLO

                a)            Podstatné náležitosti ? kdy je smlouva platná?

4.            CENA DÍLA/ PLATEBNÍ PODMÍNKY

                a)            Cena díla  - tj. pevná částka, cena určená odhadem nebo cena podle rozpočtu, dopad na vícepráce

b)           Právo na zaplacení ceny díla

c)            Kvitance

d)           Úrok z prodlení

e)           Smluvní pokuta

f)            Paušální náhrada v případě prodlení

5.            PLNĚNÍ DÍLA

                a)            Doba plnění

                b)           Nově upravené právo odstoupit od smlouvy 

- v rámci součinnosti objednatele se zhotovitelem

- v rámci kontroly díla ze strany objednatele

- v rámci nevhodného příkazu nebo poskytnutí nevhodné věci

c)            Přechod vlastnického práva

d)           Nebezpečí škody na věci

e)           Dokončení díla

f)            Předání díla

6.            PRODLENÍ

                a)            Nové důsledky rozlišení prodlení a odpovědnosti za vady

                b)           Právo odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení 

7.            ODPOVĚDNOST ZA VADY

                a)            Obecně

                b)           Zákonná záruka ? platí 2 letá zákonná záruka?

                c)            Práva poskytovaná výrobcem

                d)           Práva objednatele (spotřebitele) z odpovědnosti za vady

                f)            Vyřizování reklamace

8.            ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

                a)            Obecně

                b)           Možnost limitace náhrady škody

9.            UKONČENÍ SMLOUVY

a)            Odstoupení od smlouvy

                b)           Důsledky odstoupení od smlouvy - bezdůvodné obohacení

Váš zájem o účast na semináři prosím zašlete na email sekretariat@cechkamnaru.cz


Fotogalerie článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (43141)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23107)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23295)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21502)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009