Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - Krbové vložky v Seznamu výrobků


04.01.2010 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Pověstnou první "vlašťovkou" v zápisech kamnářských výrobků do Seznamu výrobků a technologií na www.zelenausporam.cz  se staly krbové vložky s teplovodním výměníkem jednoho z tuzemských výrobců, který splnil náročné požadavky na technické parametry a svá tvrzení doložil odpovídajícím způsobem, tedy protokolem z autorizovaných měření.

Krbové vložky v programu Zelená úsporám


Na základě jednání zástupců Cechu kamnářů ČR byla v letošním roce provedena úprava podmínek dotačního programu Zelená úsporám tak, aby bylo možné zahrnout do definic i jiné nízkoemisní zdroje na biomasu než běžné kotle. Argumentace nebyla jednoduchá, nicméně měla úspěch a jejím výsledkem s praktickým dopadem je zápis prvních kamnářských spotřebičů do Seznamu výrobků a technologií.

Obecné povědomí o kvalitách kamnářských řešení není bohužel stále nijak valné. V tomto smyslu je pořád co napravovat a všichni kamnáři, kteří mají upřímný zájem na budování prestiže a dobrého jména svého řemesla se snaží seč jim síly stačí, aby nepříznivý stav zvrátili. Spojení "nízkoemisní" a "kamna" nebo "krb" bylo pro sestavovatele programu Zelená úsporám pravděpodobně neznámé a tak byly podmínky naplněny obecně známými termíny, které dotaci na instalaci krbu nebo kamen zcela zamezovaly. Přístup se změnil až v druhé fázi úprav původního záměru, kdy se podmínky zobecňovaly v zájmu záchrany celkového úspěchu programu. Ukázalo se, že dotace je obtížně dostupná a její úspěšné vyřízení administrativně náročné natolik, že to většinu případných zájemců odrazovalo už v jejich rozhodovací fázi.

Výrobci a dovozci kamnových a krbových topenišť s integrovanými nebo připojitelnými teplovodními výměníky mají tedy startovní čáru nastavenu o něco dále a proto dohánějí několikaměsíční manko obtížněji. Momentálně jsou v plném proudu administrativní kroky k tomu, aby bylo možné nabídku dotovatelných spotřebičů co nejdříve rozšířit.

Pověstnou první "vlašťovkou" se tak staly krbové vložky s teplovodním výměníkem jednoho z tuzemských výrobců, který splnil náročné požadavky na technické parametry a svá tvrzení doložil odpovídajícím způsobem, tedy protokolem z autorizovaných měření. Celková maximální výše dotace na krb s teplovodním výměníkem jako hlavní zdroj je 80.000,- Kč (bez využití dotačního bonusu), což by mělo poptávku v současné ekonomicky složité době příjemným způsobem rozpohybovat a kamnářům tak dát šanci i v praxi prokázat, že se s jejich nabídkou musí počítat a že i oni mají co přinést současné kvalitní vytápěcí technice.

Více informací o dotačním programu, seznam dodavatelů i výrobků naleznete na www.zelenausporam.cz.

Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (43143)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23108)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23295)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21504)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009